FASEN VAN HET ONTWERPPROCES

Bij het ontwerpen van een unieke tuin, moet eerst een proces doorlopen worden. Dat kan een complex traject zijn dat langere tijd in beslag neemt. Uiteraard hangt dat helemaal af van jouw wensen, want soms kan een eenvoudige schets al voldoende zijn. Het ontwerptraject heeft een aantal fasen:

FASE 1: Oriëntatie

Dit is een eerste kennismaking, waarbij ik bij je thuis kom en uitgebreid de tijd neem om je wensen en voorkeuren te inventariseren. Samen kijken we naar wat jij wilt, maar ook hoe je woont, hoe je huis is ingericht. Woon je alleen of met een partner, zijn er kinderen, hoe oud zijn die? Geef je graag feesten of zijn er vaak vrienden te eten? Hou je van een weelderige bloemenzee of een strakke vijver? Uiteraard kijken we ook naar de problemen die je ervaart. Hoe staat de zon? Heb je last van inkijk? Daarna maak ik foto’s van je huis en tuin. Zo krijg ik een beeld van de stijl en de sfeer die jou aanspreekt en krijg jij een beeld van mijn werkwijze.

Na dit gesprek, maak ik een offerte waarin ik alle uit te voeren werkzaamheden opneem. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Als je akkoord gaat met de offerte en leveringsvoorwaarden, onderteken je die. Dan start ik met de volgende fase.

oriëntatie gesprek

FASE 2: Ontwerpfase

Deze fase bestaat uit vier onderdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Inventarisatie
In deze stap kijk ik in welke omgeving je huis staat. Ik kijk naar de afmetingen van je perceel, naar de grondsoort, ontwatering, ontsluiting. Ook kijk ik naar het soort bebouwing, de aanwezige beplanting en de onderlinge verhoudingen. Ik raadpleeg gemeentelijke structuurvisie, bodemkaarten, historische kaarten en ander kaartmateriaal. Het materiaal bewerk ik vervolgens digitaal en/of handmatig.

Analyse
Hierbij kijk ik zowel naar functionele als ruimtelijke aspecten. Jouw programma van wensen en eisen vertaal ik naar modellen, impressies en schetsjes. Vanuit mijn analyse ontstaat er een concept.

Concept
Het concept geeft oplossingsrichtingen weer. Dit is het abstracte resultaat van de inventarisatie en analyse. Dit vormt het startpunt van de verdere ontwikkeling en visie op het ontwerp.

Schetsontwerp
Tot slot vertaal ik het concept en mijn visie naar een schetsontwerp. Het schetsontwerp geeft in hoofdlijnen aan hoe het plan er uit kan komen te zien. Het is een praatplan, dat de sfeer van het ontwerp weergeeft. Ik geef aan waar verhardingen en beplanting komen en waar eventueel andere elementen zijn geplaatst.


Dit schetsontwerp kom ik weer bij je thuis presenteren. Tijdens dit tweede gesprek kijken we er samen naar om te zien of ik op de goede weg ben. Ik voorzie het schetsplan ook van sfeerbeelden, zodat je kunt zien wat ik bedoel met mijn ontwerp. Er kan dan nog van alles aan wijzigen. We kijken ook naar je budget. Is het ontwerp haalbaar en betaalbaar? Zo voorkom ik dat er een ontwerp ontstaat dat om budgettaire redenen niet uitvoerbaar is.

Dit is een moment waarop je kunt besluiten om te stoppen of door te gaan met het traject. Gaan we door, dan voer ik alle wijzigen door en maak ik het defectieve ontwerp dat helemaal naar jouw wens is. Dat is ook het moment waarop we ingaan op de te gebruiken materialen en de te gebruiken beplanting. Wat past wel en wat past niet bij jou, je huis en je budget.

FASE 3: Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp moet maatvast zijn. Daarom moet ik de beschikking krijgen over een plattegrond. Als die er niet is, zal ik zelf het veldwerk doen, waarbij ik alle maten van je perceel nauwkeurig inmeet. In het definitieve ontwerp staan de exacte maten en doe ik ook uitspraken over de soorten materialen, texturen en sfeerbeelden. Het definitieve ontwerp bestaat uit een aantal tekeningen: een ontwerptekening met legenda, perspectief- en isometrische tekeningen, een beplantingsindicatieplan, een verlichtingsplan en 3D-visualisaties.


Alle te gebruiken materialen worden beschreven, ook de kosten ervan. Denk daarbij aan de zogenaamde dode materialen als terrassen, verlichting, pergola’s en dergelijke. Het beplantingsindicatieplan is een visie op de beplanting die ik wil gaan gebruiken. Het geeft je een idee van de hoogte, vormen, texturen en kleuren. Het zegt dus niets over de soorten.


Dit is weer een moment dat ik bij je thuis kom. Ik overhandig je dan een mooie set ingebonden afdrukken op A3-formaat. Ik geef een uitgebreide toelichting op het tuinontwerp en alle tekeningen.

Beplantingsplan
Het beplantingsplan is een gedetailleerde uitwerking van het beplantingsindicatieplan. Het beplantingsplan bevat plantschema’s, staalkaarten, sfeerbeelden en kwaliteitsaanduidingen. Het beplantingsplan is geen standaard onderdeel van het tuinontwerp. Als je dat wenst, kan ik dat er wel aan toevoegen.

Om het ontwerp uiteindelijk uit te kunnen voeren, moeten er – afhankelijk van de grootte en de aard van het project – gedetailleerde tekeningen gemaakt worden. Zo voorkom je misverstanden in de uitvoering. Doe je alles zelf? Besteed je alles uit? Of een combinatie? Afhankelijk van die keuze, kan ik ik de volgende tekeningen voor je maken:
- Ontwerptekening (zonder kleur, met nadruk op de technische kant)
- Opruimingstekening (vooral van belang voor een bestaande tuin; wat moet blijven en wat moet weg)
- Uitvoeringstekening (afmetingen, kleurstellingen, hoogtes, etc.)
- Profielen/doorsnedes (denk aan paden, terrassen, funderingen)
- Detailtekeningen (constructies en dergelijke)

- Werkomschrijving (volgorde van uit te voeren werk)

definitief ontwerp

Een goed tuinontwerp is de basis voor jarenlang tuinplezier. Het lijkt vaak een grote investering, maar uiteindelijk bespaar je op de kosten doordat er een optimale afstemming is met jouw situatie, de materialen en de beplanting. En een mooie tuin draagt bij aan de waarde van de woning. En niet alleen vlak na de aanleg, maar zeker ook in de jaren die daarna komen. Relatief gezien is het laten maken van een tuinontwerp dus een kleine investering.

 

Bekijk de overzichtspagina om een idee te krijgen van de kosten.

Interesse? Maak een

afspraak

of bel 06-46569548

<

© 2019 Michael Nendels | Tuinontwerpen & Hovenier | info@mntuinen.nl