VISIE

In de tuinen die ik ontwerp, houd ik rekening met de natuurlijke processen van de natuur, ofwel de ecologische principes. Duurzaamheid is daarbij iets vanzelfsprekends. Dat betekent dat ik de gegeven omstandigheden als uitgangspunt neem en daarop inspeel. Dat ik naar oplossingen zoek die ook iets vertellen over de plek. Mijn passie is om een tuinontwerp te maken, dat helemaal naar je zin is en bovendien bij je huis én de omgeving past.

 Afbeelding: Wikiwijs

Het lijkt een ingewikkeld verhaal, maar het is heel eenvoudig: een boom laat in de herfst z’n blad vallen, dat verteert zodat hij in het voorjaar weer voedsel heeft.

De natuur is overwegend groen. Groen staat voor veiligheid, het werkt kalmerend en geeft rust. Het beïnvloed je humeur, je concentratievermogen en het geeft vertrouwen. Als je een groene omgeving ziet, voel je je minder moe. Groen heeft een associatie met fris en vers, prilheid en natuurlijkheid. De tuin is weliswaar geen natuur, maar zit wel vol natuurlijke elementen; elk jaar komen er planten op, bloemen gaan bloeien en trekken bijen en vlinders aan. Vogels voeden zich met de insecten en zaden in je tuin. Wat een harmonie! Ook (vooral) als je helemaal niets doet! Noem dat maar geen natuur.

‘Mijn passie is een tuin ontwerpen die helemaal bij jou én je omgeving past’

Ecologische principes

In de natuur is alles met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Het is een systeem, dat bestaat uit een levend deel en een niet-levend deel. De meeste mensen vinden, dat een tuin geen natuur is. Maar de natuur is wel in de tuin, in de vorm van levende planten en dieren (het levende deel) en lucht, water en bodem (niet-levende deel).

 

Op kleigrond groeit een ander soort beplanting dan op zandgrond. Als je een kaal stuk grond aan z’n lot overlaat, duurt het niet lang of er gaan allerlei planten groeien – potentieel natuurlijke vegetatie, noemen we dat – en daar komen insecten op af. Daarna komen de vogels, egels, spitsmuizen en padden. Dat is wat je ziet. Wat je niet ziet, is wat er in de bodem gebeurt; regenwormen, insecten en miljarden micro-organismen. Alles hangt af van de grondsoort ter plekke. Op een vochtige natte leemgrond groeit een ander soort vegetatie dan op een droge zandgrond. Een bepaalde soort vegetatie trekt ook weer een bepaald soort (bodem) dieren aan.

 

Daar begint dus alles: de bodem. De bodem of de grond in jouw tuin is het uitgangspunt. Elke plek heeft z’n eigen kwaliteiten. Om die kwaliteiten te vinden is onderzoek nodig. Ik besteed daar veel aandacht aan. Ik kijk naar welke grondsoort er in jouw tuin ligt, wat de samenstelling is en hoe het gesteld is met de waterhuishouding. Ik neem daarom een grondmonster en stuur dat op naar een laboratorium. Want alleen daar kunnen ze zien wat er in de grond aanwezig is aan organisch materiaal, sporenelementen en mineralen. Als er tekorten zijn, vullen we die aan, maar nooit met chemische middelen. Als je uitgaat van wat er al is, bespaar je op onnodig veel onderhoud en dus kosten.

In de komende decennia zal het voortbestaan van de mensheid afhangen van het ecologisch bewustzijn; het vermogen om de basisprincipes van de ecologie te begrijpen en overeenkomstig te leven. Ecologisch bewustzijn wordt een cruciale vaardigheid voor politici, zakelijk leiders en professionals in alle sectoren en moet het belangrijkste onderdeel zijn van het onderwijs op alle niveaus: van basis- en middelbare scholen tot aan hogescholen, universiteiten en de permanente opleiding en training van professionals. Op een kleinere schaal kun jij daar ook al aan bijdragen. Daarbij wil ik je  graag helpen, door in jouw tuin de ecologische principes toe te passen. Wie wil dat nou niet?

Interesse? Maak een

afspraak

of bel 06-46569548

<

© 2019 Michael Nendels | Tuinontwerpen & Hovenier | info@mntuinen.nl